În anul 1889, un grup de călugăriţe din ordinul confesional „Domnişoarele Engleze” au pus bazele unei şcoli care se ocupa cu educaţia tinerelor fete de familie bună, funcţionând până în anul 1948, când se transforma în „Şcoala de Moaşe”.
Profilul sanitar s-a păstrat de-a lungul timpului, regăsindu-l în prezent în şcoala postliceală sanitară, care, alături de liceul teoretic, formează Liceul Şcolar „Charles Laugier”.
Eforturile conjugate ale elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor converg către un obiectiv prioritar: îmbunătăţirea calităţii actului didactic şi a condiţiilor de studiu având ca finalitate dobândirea de competenţe profesionale superioare în domeniul profilurilor existente.

CLASE POSTLICEALĂ ANUL I BUGET ȘI TAXĂ

NOTELE CANDIDAȚILOR INSCRIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE: SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST DUPĂ CONTESTAȚII 

NOTELE CANDIDAȚILOR INSCRIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE: SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE SALI ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE ADMITERE LA SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2017 – 2018

DETALII ADMITERE ȘCOLA POSTLICEALĂ 2017
ANUNȚ ADMITERE TAXĂ
ANUNȚ ADMITERE BUGET
56 locuri – Asistent Medical Generalist
56 locuri – Asistent Medical de farmacie
28 locuri – Asistent Balneofiziokinetoterapie
METODOLOGIE ADMITERE ȘCOALĂ POSTLICEALĂ 2017

DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU INSCRIERE LA ŞCOALA POSTLICEEALĂ SANITARĂ SE REALIZEAZĂ ÎN PERIOADA:
  • 26 IUNIE – 31 AUGUST 2017
ZILNIC INTRE ORELE 09:00 17:00 LA SECRETARIATUL LICEULUI “CHARLES LAUGIER”  EXAMENUL DE ADMITERE VA AVEA LOC  ÎN DATA DE 04/09/2017 ORA 10:00 ÎN INCINTA LICEULUI CHARLES LAUGIER. ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLI SE VA FACE INTRE ORELE 09:00 / 09:30
 

AVIZIER

DESCARACA CEREREA TIP PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL LICEULUI „CHARLES LAUGIER”
LICEUL CHARLES LAUGIER ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI:
– PAZNIC – 1 POST
– ÎNGRIJITOR DE CURĂŢENIE – 2 POSTURI
– MUNCITOR CALIFICAT – 1 POST
PENTRU DEDALII CLICK -AICI-REZULTATE SELECȚIE DOSARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFORMATICIAN DUPĂ CONTSTAȚII

REPARTIZAREA ELEVILOR PE LABORATOARE ŞI ZILE BAC 2018 PROBA D COMPETENŢE DIGITALE

REZULTATE PROBA A COMPETENŢE LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

REPARTIZAREA ELEVILOR PE ORE BAC 2018 PROBA A COMPETENŢE LINGVISTICE ÎN LB.ROMÂNĂ

ANUNŢ RECTIFICAT – CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL PROBELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFORMATICIAN 

CALENDAR BACALAUREAT 2018

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMATICIAN 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMATICIAN

DESCARACA CEREREA TIP PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL LICEULUI „CHARLES LAUGIER”

Rezultate finale la concursul de ocupare posturi vacante
Rezultate finale la concursul de promovare in grade profesionale

IMPULS PERPETUM
REZULTATE IMPULS PERPETUM DUPĂ CONTSTAȚII
CLS A-VI-A
CLS A-VII-A
CLS A-VIII-A

HOTĂRÂRI C.A. DIN 05/05/2017

 Restante Taxa Scolarizare anul I la data 02.05.2017
Restante Taxa Scolarizare anul II la data 02.05.2017
Restante Taxa Scolarizare anul III la data 02.05.2017

 – Proiectul Județean „Relansează științele”
Ediția I – 2017
ACORD DE PARTENERIAT
In cadrul Proiectului Județean „Relansează științele”
Ediția I – 2017

DESCARCĂ FIŞELE DE ÎNSCRIERE

REGULAMENTUL PROIECTULUI „RELANSEAZA ŞTIINŢELE”


R.O.I. LICEUL CHARLES LAUGIER

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE LICEUL CHARLES LAUGIER 

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Cadrele didactice din şcoală manifestă ,
  • deschidere
  • flexibilitate
încurajând dezvoltarea creativităţii, implicându-i pe elevi în activităţi care îi ajută să se cunoască pe sine, să-şi cultive talentele şi înclinaţiile, să-şi formeze deprinderi şi priceperi.

Privind retrospectiv actualul Liceu „Charles Laugier” are în spate o întreagă istorie în domeniul educaţional.!