ADMITERE SCOALĂ POSTLICEEALĂ 2015

LICEUL „CHARLES LAUGIER”
Craiova , str. Brestei nr. 129, Cod 200207
Tel. / Fax: 0251523467

ANUNŢ

ADMITERE ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT

Înscrierea în perioada:

15 iulie – 04 septembrie 2015 – taxa

15 iulie – 02 septembrie 2015 – buget


I. LICEUL „Charles Laugier” organizează EXAMEN DE ADMITERE la Şcoala Postliceală Sanitară de stat pentru locurile de la buget

Buget –  specializările:

Asistent medical generalist – 56 locuri (2 clase) – 3 ani

Asistent medical de farmacie – 28 locuri (1 clasă) – 3 ani

Asistent medical de radiologie – 28 locuri (1 clasă) – 3 ani

Asistent medical de laborator – 28 locuri (1 clasă) – 3 ani

Selecţie pe bază de examen în data de 7 septembrie 2015, orele 10.00 (vezi metodologie).

TEMATICĂ ADMITERE BUGET

II. LICEUL „Charles Laugier” organizează SELECŢIE la Şcoala Postliceală Sanitară de stat pentru locurile cu taxă, in ordinea inscrierii si achitarii primei transe (700 lei) din taxa de scolarizare de 2000 lei/ an scolar

Taxă –  specializările:

Asistent pentru ocrotirea  persoanelor vârstnice 30 locuri (1 clasă)  – 2 ani

Asistent medical generalist – 120 locuri (4 clase)  – 3 ani

Asistent medical farmacie – 90 locuri (3 clase)  – 3 ani

Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 60 locuri (2 clase)  – 3 ani

Asistent medical de igienă şi sănătate publică – 30 locuri (1 clasă) – 3 ani

ÎNSCRIERI: la secretariatul şcolii între orele 9.00 – 17.00

Cerere de inscriere

Pentru înscriere candidaţii vor prezenta un dosar mapă ce va cuprinde:

– cerere de înscriere;

– certificat de naştere, carte de identitate şi, după caz,

– certificat de căsătorie, în copie, certificate “conform cu originalul” de către un membru al

comisiei de admitere;

– diploma de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a studiilor liceale, după caz;

– foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII;

– adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care sa rezulte ca este sanatos clinic si apt

pentru calificarea pe care doreste sa o dobandească.

– aviz psihologic de la cabinet specializat

– chitanţa de achitare a taxei de înscrere eliberată de casieria unităţii în valoare de:                               100 lei (buget / taxa) sau 150 lei (buget + taxa)

Persoanele căsătorite  vor completa pe dosar cu majuscule numele conform certificatului de naştere,

urmat în paranteză de numele după căsătorie, iniţiala tatălui (prima literă din fiecare prenume al tatălui),

apoi prenumele (dacă sunt mai multe, se trec toate).

CALENDARUL ADMITERII LA ŞCOALA POSTLICEALĂ – 2015

v 15 iulie – 02 septembrie 2015 – înscrierea candidaţilor pentru locurile la buget;

v 15 iulie – 04 septembrie 2015 – inscrierea candidaţilor pentru locurile la taxă;

v 04 septembrie –  prima validare a admişilor pe locurile cu taxă;

v 07 septembrie – examenul de admitere pe locurile de buget;

v 10 septembrie – a doua validare a admişilor pe locurile cu taxă.

ANUNŢ IMPORTANT!

1. Inmatricularea elevilor la taxa se realizeaza numai după achitarea primei tranşe (700 lei) din taxa de şcolarizare de 2000 lei/an şcolar

2. In prioada 09 – 11 septembrie 2015, pe locurile vacantate la taxă prin retragerea dosarului sau admiterea la buget vor fi admisi candidatii in ordinea inscrierii si achitarea primei transe (700 lei) din taxa de scolarizare

DEOARECE CURSURILE SUNT DE ZI, CU FRECVENŢĂ OBLIGATORIE, CANDIDAŢII NU POT URMA ÎN PARALEL

MAI MULTE SPECIALIZĂRI.


Posturi Vacante

Puteti vizualiza lista posturilor vacante -> aici <-


Anunţ important

Din data de 02.03.2015 încep înscrierile pentru cursurile de revalorizare pentru absolvenţii Şcolilor postliceale sanitare, specializarea Asistent medical generalist de până în anul 2009.Precizări:

Taxă de înscriere – 100 lei

Taxă de şcolarizare
Absolvenţi cu:

  Diplomă de absolvire a Şcolii Tehnice Sanitare (până în 1978) – 1200 lei
  Liceu sanitar + curs de echivalare postliceal 1 an – 1200 lei
  Şcoală Postliceală Sanitară din perioada 1991-1994 – 800 lei
  Şcoală Postliceală Sanitară din perioada 1994-1995 – 800 lei
  Şcoală Postliceală Sanitară din perioada 1996-2009 – 800 leiProgram înscriere la casieria şcolii: 8,00 – 18,00
Dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde:

  – fişa de înscriere a solicitantului (se ia de la unitatea de învăţământ);
  – copie certificat de naştere;
  – copie C.I. / B.I.;
  – copie certificat de căsătorie (acolo unde este cazul);
  – copie legalizată de pe actul de studii;
  – adeverinţă emisă de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin care se face dovada unei experienţe profesionale de 10 ani din ultimii 15 ani care preced începerea programului (pentru absolvenţii liceului sanitar plus curs de echivalare şcoală postliceală cu durata de 1 an);
  – dosar plic / cu şină