Rezultate admitere BUGET

ADMITERE ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT – 2013

LICEUL „CHARLES LAUGIER”
Craiova , str. Brestei nr. 129, Cod 200207
Tel. / Fax: 0251525868; 0251525867

ANUNŢ

ADMITERE ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT

Înscrierea în perioada: 15 iulie – 10 septembrie 2013

Taxă –  specializările:

Asistent medical generalist – 60 locuri (2 clase)

Asistent medical farmacie – 30 locuri (1 clasă)

Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 25 locuri (1 clasă)

Asistent pentru ocrotirea  persoanelor vârstnice 25 locuri (1 clasă)

Asistent medical de laborator – 25 locuri (1 clasă)

Asistent medical de igienă şi sănătate publică – 25 locuri (1 clasă)

Selecţie pe bază de dosar

Buget -  specializările:

Asistent medical generalist – 60 locuri (2 clase)

Asistent medical de farmacie – 60 locuri (2 clase)

Asistent medical de radiologie – 30 locuri (1 clasă)

Selecţie pe bază de examen în data de 12 septembrie 2013, orele 1000(vezi metodologie).


ÎNSCRIERI: la secretariatul şcolii între orele 1000 – 1600

Pentru înscriere candidaţii vor prezenta un dosar mapă ce va cuprinde:

- cerere de înscriere;

- certificat de naştere, carte de identitate şi, după caz,

- certificat de căsătorie, în copie, certificate “conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

- diploma de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a studiilor liceale, după caz;

- foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII;

- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care sa rezulte ca este sanatos clinic si apt pentru calificarea pe care doreste sa o dobandească.

- aviz psihologic de la cabinet specializat

- chitanţa de achitare a taxei de înscrere eliberată de casieria unităţii în valoare de 100 lei

Persoanele căsătorite  vor completa pe dosar cu majuscule numele conform certificatului de naştere, urmat în paranteză de numele după căsătorie, iniţiala tatălui (prima literă din fiecare prenume al tatălui), apoi prenumele (dacă sunt mai multe, se trec toate).

ANUNT ADMITERE BUGET

ANUNT ADMITERE TAXA

METODOLOGIA ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL , DOMENIUL „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ”

CERERE INSCRIERE

CALENDARUL ADMITERII LA ŞCOALA POSTLICEALĂ – 2013

v 15 iulie – 10 septembrie 2013 – înscrierea candidaţilor;

v 23 august – prima validare a admişilor pe locurile cu taxă;

v 12 septembrie – examenul de admitere pe locurile de buget;

v 13 septembrie – a doua validare a admişilor pe locurile cu taxă după achitarea primei tranşe (700 lei) din taxa de şcolarizare de 2000 lei/an şcolar

DEOARECE CURSURILE SUNT DE ZI, CU FRECVENŢĂ OBLIGATORIE, CANDIDAŢII NU POT URMA ÎN PARALEL MAI MULTE SPECIALIZĂRI.


Rezultatele elevilor participanti la OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
FAZA JUDEŢEANĂ – 09 MARTIE 2013

Rezultatele elevilor participanti la OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE