COMUNICATE ERASMUS+

REZULTATE ADMITERE – 09.09.2014

ADMITERE ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT – 2014

LICEUL „CHARLES LAUGIER”
Craiova , str. Brestei nr. 129, Cod 200207
Tel. / Fax: 0251525868; 0251525867

ANUNŢ

ADMITERE ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT

Înscrierea în perioada:

15 iulie – 12 septembrie 2014 – taxa

15 iulie – 05 septembrie 2014 – buget


I. LICEUL „Charles Laugier” organizează EXAMEN DE ADMITERE la Şcoala Postliceală Sanitară de stat pentru locurile de la buget

Buget -  specializările:

Asistent medical generalist – 56 locuri (2 clase)

Asistent medical de farmacie – 56 locuri (2 clase)

Asistent medical de radiologie – 28 locuri (1 clasă)

Asistent medical de laborator – 28 locuri (1 clasă)

Asistent medical de igienă şi sănătate publică – 28 locuri (1 clasă)

Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 28 locuri (1 clasă)

Asistent pentru ocrotirea  persoanelor vârstnice 28 locuri (1 clasă) – 2 ani

Selecţie pe bază de examen în data de 8 septembrie 2014, orele 10.00 (vezi metodologie).

TEMATICĂ ADMITERE BUGET

II. LICEUL „Charles Laugier” organizează SELECŢIE la Şcoala Postliceală Sanitară de stat pentru locurile cu taxă, in ordinea inscrierii si achitarii primei transe (700 lei) din taxa de scolarizare de 2000 lei/ an scolar

Taxă –  specializările:

Asistent medical generalist – 120 locuri (4 clase)

Asistent medical farmacie – 90 locuri (3 clase)

Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 30 locuri (1 clasă)

ÎNSCRIERI: la secretariatul şcolii între orele 9.00 – 17.00

Cerere de inscriere

Pentru înscriere candidaţii vor prezenta un dosar mapă ce va cuprinde:

- cerere de înscriere;

- certificat de naştere, carte de identitate şi, după caz,

- certificat de căsătorie, în copie, certificate “conform cu originalul” de către un membru al

comisiei de admitere;

- diploma de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a studiilor liceale, după caz;

- foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII;

- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care sa rezulte ca este sanatos clinic si apt

pentru calificarea pe care doreste sa o dobandească.

- aviz psihologic de la cabinet specializat

- chitanţa de achitare a taxei de înscrere eliberată de casieria unităţii în valoare de 100 lei (buget / taxa) sau 150 lei (buget + taxa)

Persoanele căsătorite  vor completa pe dosar cu majuscule numele conform certificatului de naştere,

urmat în paranteză de numele după căsătorie, iniţiala tatălui (prima literă din fiecare prenume al tatălui),

apoi prenumele (dacă sunt mai multe, se trec toate).

CALENDARUL ADMITERII LA ŞCOALA POSTLICEALĂ – 2014

v 15 iulie – 02 septembrie 2014 – înscrierea candidaţilor;

v 05 septembrie –  prima validare a admişilor pe locurile cu taxă;

v 08 septembrie – examenul de admitere pe locurile de buget;

v 11 septembrie – a doua validare a admişilor pe locurile cu taxă

ANUNŢ IMPORTANT!

1. Inmatricularea elevilor la taxa se realizeaza numai după achitarea primei tranşe (700 lei) din taxa de şcolarizare de 2000 lei/an şcolar

2. In prioada 09 – 11 septembrie 2014, pe locurile vacantate la taxă prin retragerea dosarului sau admiterea la buget vor fi admisi candidatii in ordinea inscrierii si achitarea primei transe (700 lei) din taxa de scolarizare

DEOARECE CURSURILE SUNT DE ZI, CU FRECVENŢĂ OBLIGATORIE, CANDIDAŢII NU POT URMA ÎN PARALEL

MAI MULTE SPECIALIZĂRI.