În anul 1889, un grup de călugăriţe din ordinul confesional „Domnişoarele Engleze” au pus bazele unei şcoli care se ocupa cu educaţia tinerelor fete de familie bună, funcţionând până în anul 1948, când se transforma în „Şcoala de Moaşe”.
Profilul sanitar s-a păstrat de-a lungul timpului, regăsindu-l în prezent în şcoala postliceală sanitară, care, alături de liceul teoretic, formează Liceul Şcolar „Charles Laugier”.
Eforturile conjugate ale elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor converg către un obiectiv prioritar: îmbunătăţirea calităţii actului didactic şi a condiţiilor de studiu având ca finalitate dobândirea de competenţe profesionale superioare în domeniul profilurilor existente.
DETALII ADMITERE ȘCOLA POSTLICEALĂ 2017
ANUNȚ ADMITERE TAXĂ
ANUNȚ ADMITERE BUGET
56 locuri – Asistent Medical Generalist
56 locuri – Asistent Medical de farmacie
28 locuri – Asistent Balneofiziokinetoterapie
METODOLOGIE ADMITERE ȘCOALĂ POSTLICEALĂ 2017

DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU INSCRIERE LA ŞCOALA POSTLICEEALĂ SANITARĂ SE REALIZEAZĂ ÎN PERIOADA:
  • 26 IUNIE – 31 AUGUST 2017
ZILNIC INTRE ORELE 09:00 17:00 LA SECRETARIATUL LICEULUI “CHARLES LAUGIER”  EXAMENUL DE ADMITERE VA AVEA LOC  ÎN DATA DE 04/09/2017 ORA 10:00 ÎN INCINTA LICEULUI CHARLES LAUGIER. ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLI SE VA FACE INTRE ORELE 09:00 / 09:30

 

AVIZIER

DESCARACA CEREREA TIP PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL LICEULUI „CHARLES LAUGIER”
LICEUL CHARLES LAUGIER ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI:
– PAZNIC – 1 POST
– ÎNGRIJITOR DE CURĂŢENIE – 2 POSTURI
– MUNCITOR CALIFICAT – 1 POST
PENTRU DEDALII CLICK -AICI-
IN 15 OCTOMBRIE 2017 INCEP CURSURILE „PROGRAMULI SPECIAL DE REVALORIZARE A FORMĂRII INIŢIALE A ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI DOBÂNDITĂ ANTERIOR DATEI  01/01/2007„.
IN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA PROGRAMUL SPECIAL DE REVALORIZARE A FORMĂRII INIŢIALE A ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI DOBÂNDITĂ ANTERIOR DATEI  01/01/2007:
1. CURSUL DE REVALORIZARE VA ÎNCEPE PE DATA DE 27/02/2017  PENTRU ABSOLVEȚII PROMOȚIILOR
a) 1991 – 1994 (8 MODULE)
b) 1992 – 1995 (7 MODULE)
c) 1996 – 2009 (6 MODULE)
2. PENTRU ABSOLVENȚII LICEULUI SANITAR ȘI A CURSULUI DE ECHIVALARE (13 MODUULE) NU VOR INCEPE LA DATA DE 27/02/2017 CURSURILE DE REVALORIZARE DI LIPSA UNUI NUMĂR SUFICIENT DE CANDIDAȚI
3) CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI SUNT RUGAȚI SĂ CONTACTEZE LICEUL CHARLES LAUGIER PÂNĂ PE 22-02-2017 ÎN VEDEREA VALIDĂRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI ACHITĂRII TAXEI DE ȘCOLARIZARE
ORAR GENERAL LICEU – 2016/2017
REZULTATE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD SAU TREPTE PROFESIONALE
ANUNȚ PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE
REZULTATELE CANDIDAȚILOR, ÎN URMA EXAMENULUI DE ADMITERE LA ȘCOALA POSTLICEALĂ 2016
EXAMEN DE ADMITERE LA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 2016 SUBIECTE ŞI BAREME
EXAMENUL DE ADMITERE VA AVEA LOC   ÎN DATA DE 05/09/2016 ORA 10:00 ÎN INCINTA LICEULUI CHARLES LAUGIER. ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLI SE VA FACE INTRE ORELE 09:00 / 09:30
REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR INSCRISI LA EXAMENUL DE ADMITERE LA SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ PE CLASE – SPECIALIZAREA AMF
REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR INSCRISI LA EXAMENUL DE ADMITERE LA SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ PE CLASE – SPECIALIZAREA AMG
PROBELE SCRISE SE VOR SUSŢINE LA CENTRUL DE EXAMEN DIN CADRUL LICEULUI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „LIA
PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE
DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ PROBA A) SALA 10 13-14/06/2016
 GRAFIC DESFĂŞURARE PROBE PRACTICE

Cadrele didactice din şcoală manifestă ,
  • deschidere
  • flexibilitate
încurajând dezvoltarea creativităţii, implicându-i pe elevi în activităţi care îi ajută să se cunoască pe sine, să-şi cultive talentele şi înclinaţiile, să-şi formeze deprinderi şi priceperi.

Privind retrospectiv actualul Liceu „Charles Laugier” are în spate o întreagă istorie în domeniul educaţional.!