În anul 1889, un grup de călugăriţe din ordinul confesional „Domnişoarele Engleze” au pus bazele unei şcoli care se ocupa cu educaţia tinerelor fete de familie bună, funcţionând până în anul 1948, când se transforma în „Şcoala de Moaşe”.
Profilul sanitar s-a păstrat de-a lungul timpului, regăsindu-l în prezent în şcoala postliceală sanitară, care, alături de liceul teoretic, formează Liceul Şcolar „Charles Laugier”.
Eforturile conjugate ale elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor converg către un obiectiv prioritar: îmbunătăţirea calităţii actului didactic şi a condiţiilor de studiu având ca finalitate dobândirea de competenţe profesionale superioare în domeniul profilurilor existente.

OFERTA ȘCOLARĂ 2018 


CLASE POSTLICEALĂ ANUL I BUGET ȘI TAXĂ

 


 

NOTELE CANDIDAȚILOR INSCRIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE: SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST DUPĂ CONTESTAȚII 

 

NOTELE CANDIDAȚILOR INSCRIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE: SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

 

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE SALI ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE ADMITERE LA SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2017 – 2018

 


 

DETALII ADMITERE ȘCOLA POSTLICEALĂ 2017
ANUNȚ ADMITERE TAXĂ
ANUNȚ ADMITERE BUGET
56 locuri – Asistent Medical Generalist
56 locuri – Asistent Medical de farmacie
28 locuri – Asistent Balneofiziokinetoterapie
METODOLOGIE ADMITERE ȘCOALĂ POSTLICEALĂ 2017

 

DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU INSCRIERE LA ŞCOALA POSTLICEEALĂ SANITARĂ SE REALIZEAZĂ ÎN PERIOADA:

 

26 IUNIE – 31 AUGUST 2017

 

ZILNIC INTRE ORELE 09:00 17:00 LA SECRETARIATUL LICEULUI “CHARLES LAUGIER”  EXAMENUL DE ADMITERE VA AVEA LOC  ÎN DATA DE 04/09/2017 ORA 10:00 ÎN INCINTA LICEULUI CHARLES LAUGIER. ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLI SE VA FACE INTRE ORELE 09:00 / 09:30
 

AVIZIER

 

DESCARACA CEREREA TIP PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL LICEULUI „CHARLES LAUGIER”

 

LICEUL CHARLES LAUGIER ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI:

 

– PAZNIC – 1 POST

 

– ÎNGRIJITOR DE CURĂŢENIE – 2 POSTURI

 

– MUNCITOR CALIFICAT – 1 POST

 

PENTRU DEDALII CLICK -AICI-


CONCURS DE TITULARIZARE 2018

PLANIFICAREA INSPECȚIILOR LA CLASĂ
PLANIFICAREA PROBELOR PRACTICE

METODOLOGIE-CADRU MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2018-2019

 

DOCUMENTE NECESARE

 

CALENDAR MOBILITATE 2018-2019

 

DESCARCĂ FIȘA DE ÎNSCRIERE

 

DESCARCĂ DECLARAȚIA

 

DESCARCĂ CEREREA DE ÎNSCRIERE

SIMULARE BACALAUREAT 2018 – REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA Ec) PROBA DE PROFIL 21/03/2017

 

SIMULARE BACALAUREAT 2018 – REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA Ea) LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 


 

Rezultate Finale  – Concurs pentru Ocuparea Postului Vacant de Informatician

 

Rezultate Finale După Contestații Interviu – Concurs pentru Ocuparea Postului Vacant de Informatician

 

Rezultate Finale După Contestații Proba Practică – Concurs pentru Ocuparea Postului Vacant de Informatician

 

Rezultate Finale După Contestații Proba Scrisă – Concurs pentru Ocuparea Postului Vacant de Informatician

 

Rezultate Proba Scrisă – Concurs pentru Ocuparea Postului Vacant de Informatician

 

Repartizare candidați – Proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de informatician

 


 

REZULTATE PROBA C EVALUAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ

 


 

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA C ORAL 22/02/2018 – EVALUAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ  

 


 

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA C SCRIS 21/02/2018 – EVALUAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ 

 


 

REZULTATE PROBA D COMPETENŢE DIGITALE

 

REZULTATE SELECȚIE DOSARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INFORMATICIAN DUPĂ CONTSTAȚII

 


 

REPARTIZAREA ELEVILOR PE LABORATOARE ŞI ZILE BAC 2018 PROBA D COMPETENŢE DIGITALE

 

REZULTATE PROBA A COMPETENŢE LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

 

REPARTIZAREA ELEVILOR PE ORE BAC 2018 PROBA A COMPETENŢE LINGVISTICE ÎN LB.ROMÂNĂ

 

ANUNŢ RECTIFICAT – CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL PROBELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFORMATICIAN 

 

CALENDAR BACALAUREAT 2018

 


 

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMATICIAN 

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMATICIAN

 

DESCARACA CEREREA TIP PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL LICEULUI „CHARLES LAUGIER”

 


 

Rezultate finale la concursul de ocupare posturi vacante

 

Rezultate finale la concursul de promovare in grade profesionale

 


 

IMPULS PERPETUM

 

REZULTATE IMPULS PERPETUM DUPĂ CONTSTAȚII

 

CLS A-VI-A

 

CLS A-VII-A

 

CLS A-VIII-A

 


 

HOTĂRÂRI C.A. DIN 05/05/2017

 

 Restante Taxa Scolarizare anul I la data 02.05.2017

 

Restante Taxa Scolarizare anul II la data 02.05.2017

 

Restante Taxa Scolarizare anul III la data 02.05.2017

 

 – Proiectul Județean „Relansează științele”
Ediția I – 2017

 

ACORD DE PARTENERIAT
In cadrul Proiectului Județean „Relansează științele”
Ediția I – 2017

DESCARCĂ FIŞELE DE ÎNSCRIERE

REGULAMENTUL PROIECTULUI „RELANSEAZA ŞTIINŢELE”


 

R.O.I. LICEUL CHARLES LAUGIER

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE LICEUL CHARLES LAUGIER 

 

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Cadrele didactice din şcoală manifestă ,
  • deschidere
  • flexibilitate
încurajând dezvoltarea creativităţii, implicându-i pe elevi în activităţi care îi ajută să se cunoască pe sine, să-şi cultive talentele şi înclinaţiile, să-şi formeze deprinderi şi priceperi.

Privind retrospectiv actualul Liceu „Charles Laugier” are în spate o întreagă istorie în domeniul educaţional.!