În anul 1889, un grup de călugăriţe din ordinul confesional „Domnişoarele Engleze” au pus bazele unei şcoli care se ocupa cu educaţia tinerelor fete de familie bună, funcţionând până în anul 1948, când se transforma în „Şcoala de Moaşe”.
Profilul sanitar s-a păstrat de-a lungul timpului, regăsindu-l în prezent în şcoala postliceală sanitară, care, alături de liceul teoretic, formează Liceul Şcolar „Charles Laugier”.
Eforturile conjugate ale elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor converg către un obiectiv prioritar: îmbunătăţirea calităţii actului didactic şi a condiţiilor de studiu având ca finalitate dobândirea de competenţe profesionale superioare în domeniul profilurilor existente.
R.O.I. LICEUL CHARLES LAUGIER

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE LICEUL CHARLES LAUGIER 

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

REZULTATELE CANDIDAȚILOR, ÎN URMA EXAMENULUI DE ADMITERE LA ȘCOALA POSTLICEALĂ 2016
PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA PROFILUL ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE TAXĂ, S-A PRELUNGIT PÂNĂ PE 07/09/2016
DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU INSCRIERE LA ŞCOALA POSTLICEEALĂ SANITARĂ SE REALIZEAZĂ ÎN PERIOADA:
  • 27 IUNIE – 31 AUGUST 2016
ZILNIC INTRE ORELE 09:00 17:00 LA SECRETARIATUL LICEULUI “CHARLES LAUGIER”  EXAMENUL DE ADMITERE VA AVEA LOC  ÎN DATA DE 05/09/2016 ORA 10:00 ÎN INCINTA LICEULUI CHARLES LAUGIER. ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLI SE VA FACE INTRE ORELE 09:00 / 09:30

 INFORMAŢII/DOCUMENTAŢIE ADMITERE ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ TAXĂ

 

GRAFIC
VALIDARE ÎNSCRIERE CONCURS NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE SESIUNEA 2016
ABSOLVENȚI PROMOȚII ANTERIOARE 
                Validarea înscrierii de către absolvenții  din promoțiile anterioare prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, se realizează conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului.
Neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
  • Marți,24.05.2016 10,00-14,00
  • Miercuri, 25.05.2016 12,00-14,00
  • Joi, 26.05.2016 12,00-16,00
  • Vineri, 27.05.2016 10,00-14,00

Cadrele didactice din şcoală manifestă ,
  • deschidere
  • flexibilitate
încurajând dezvoltarea creativităţii, implicându-i pe elevi în activităţi care îi ajută să se cunoască pe sine, să-şi cultive talentele şi înclinaţiile, să-şi formeze deprinderi şi priceperi.

Privind retrospectiv actualul Liceu „Charles Laugier” are în spate o întreagă istorie în domeniul educaţional.!