Examenul Naţional de Bacalureat

Înscriere Bacalaureat Sesiunea august - septembrie 2022 | Calendar

_____________________________________________________________________
| 18 – 25 iulie 2022 | Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au  promovat examenele de corigenţe |

|______________________|______________________________________________|
| 16 august 2022 | Limba şi literatura română – proba E.a) – | proba scrisă |
|______________________|______________________________________________|
| 17 august 2022 | Proba obligatorie a profilului – proba E.c) -| proba scrisă |
|______________________|______________________________________________|
| 18 august 2022 | Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) -| proba scrisă |
|______________________|______________________________________________|
| 19 august 2022 | Limba şi literatura maternă – proba E.b) – | proba scrisă |
|______________________|______________________________________________|
| 22 – 23 august 2022 | Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – | proba A |
|______________________|______________________________________________|
| 24 august 2022 | Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – | proba B |
|______________________|______________________________________________|
| 25 august 2022 | Evaluarea competenţelor digitale – | proba D |
|______________________|______________________________________________|
| 26 şi 29 august 2022 | Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – | proba C |
|______________________|______________________________________________|
| 31 august 2022 | Afişarea rezultatelor la probele scrise  (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 18,00)
|
|______________________|______________________________________________|
| 1 – 2 septembrie 2022| Rezolvarea contestaţiilor |
|______________________|______________________________________________|
| 3 septembrie 2022 | Afişarea rezultatelor finale |
|______________________|______________________________________________|

Rezultate Bacalaureat 2022 Înainte de Contestaţii

CONTESTAŢII BACALAUREAT 2022

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ -- BAC 2022

14/06/2022 Ora 9:00 – Evaluarea Competenţelor Lingvistice la Limba Engleză –  Sala 9

15/06/2022 Ora 11:00 – Probele Scrise La Limba Engleză şi Limba Franceză –  Sălile 45 şi 50

16/06/2022 Ora 9:00 – Evaluarea Competenţelor Lingvistice la Limba Franceză –  Sala 9

EXAMINAREA SE VA DESFĂŞURA ÎN LABORATOARELE DE INFORMATICĂ 1 ŞI 2