BACALAUREAT 2020
ÎNSCRIERILE SE FAC ATÂT LA SECRETARIATUL UNITĂȚII, CÂT ȘI ONLINE

In vederea susținerii de catre absolvenții învățămantului liceal a Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea 2020, Comisia județeană de Bacalaureat, In conformitate cu precizarile Ministerului Educației Nationale prin adresa nr. 37460/DGISSEP /19.09.2019 și hotărârea C.A. al I.S.J. Dolj din data de 29.05.2020, vă comunică urmatoarele:

  • Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut In sesiunile anterioare de eel puțin două ori examenul de bacalaureat și se înscriu pentru a susține toate probele de examen (probe scrise și echivalarea/recunoașterea probelor de evaluare a competențelor lingvistice/digitale, var achita o taxa în cuantum de 354 lei;
  • Taxa de înscriere pentru echivalarea/recunoașterea probelor de competențe lingvistice/digitale pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori proba = 18 lei/probă;
  • Taxa de înscriere/probă scrisiă pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori proba scrisă = 100 lei/probă. Sumele vor fi virate in contul Inspectoratului Șolar județean Dolj nr. Cont R059TREZ29120E365000XXXX, CUI 5046912.

Acte necesare pentru înscrierea online, care vor fi trimise pe adresa admin@charleslaugier.ro. În subiectul e-mail-ului pentru o preluare corectă a datelor se va scrie: „NUME_INIȚIALĂ_PRENUME_ELEV_ÎNSCRIERE BAC2020”

  • Toate actele necesare de mai jos vor fi introduse într-o arhiva de tip *zip sau *rar cu denumirea: „NUME_INIȚIALĂ_PRENUME_ELEV_ÎNSCRIERE BAC2020”
  • - Cerere de înscriere completată lizibil, semnată și scanată;
  • - Scan după cartea de identitate;
  • - Scan dupa certificatul de naștere;
  • - Scan după foaia matricolă;
  • Două poze dimensiune 3/4 pentru diplomă cu numele candidatului scris pe spate, care vor fi trimise prin postă la adresa: Strada brestei, nr.129

MENȚIUNE PENTRU CANDIDAȚII DIN SERIILE ANTERIOARE:

DOVADA PLĂȚII POATE FI, O CHITANȚĂ, UN BON DE BANCOMAT, UN PRINTSCREEN AL EXTRASULUI DE CONT, ETC.....

BACALAUREAT 2019

BACALAUREAT 2018