Personal Didactic Auxiliar

NR . CRT
NEME ȘI PRENUME
FUNCȚIA
1
RĂDOI PETRE-OLIVER
ADMINISTRATOR FINANCIAR
2
SULIȚĂ CAMELIA
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
3
ZANFIR PAULA
SECRETAR ȘEF
4
MĂRĂCINEANU NICULEANA
SECRETAR
5
NĂSTASIE PAULA-ALINA
BIBLIOTECAR
6
CROITORU MARIA
LABORANT
7
TARBĂ CĂTĂLIN-AURELIAN
INFORMATICIAN
8
OLARU VASILICA
SUPRAVEGHETOR NOAPTE
9
BULEA VERA
SUPRAVEGHETOR NOAPTE