Home

Profesionalizarea carierei didactice - PROF

 

Consiliul de administraţie al Liceului “Charles Laugier”, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 129, tel.0251/525867, întrunit în data de 29.09.2022, a hotărât organizarea concursului pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacante de Pregătire-instruire practică- Asistenţă Medicală Generală pentru anul şcolar 2022-2023;