Numӑrul persoanelor vaccinate împotriva Covid-19 din instituṭia noastrӑ – 50

Ponderea personalului vaccinat, raportat la numӑrul total al angajaṭilor 86.2%

P.A.S.

Planul de Acțiune al Școlii 2020 – 2025

R.A.E.I.

Raport Anual de Evaluare Internă a Calității

C.E.A.C.

Regulament de Organizare și Funcționare al Comisiei pentru Evaluare și Asigurare a Calității

R.O.F.

Regulament de Organizare și Funcționare al Liceului „Charles Laugier”

C.S.S.M.

Comisia pentru Sănătate și Securitate în Muncă

C.P.S.U.

Comisia pentru Situaţii de Urgenţă
CUM S-A AJUNS LA ACCELERAREA  DEZVOLTĂRII UNUI VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19?

CARE SUNT ETAPELE DEZVOLTĂRII UNUI VACCIN?