Comisii Ocazionale

 

Denumire comisie

Nr/data decizie

Responsabil

1.        

Comisia pentru orar

111/31.08.2020

Prof.Căprioară Cristiana

2.        

Om si Societate

141/09.09.2020

Prof. Nică Florentina

3.        

Ştiinţe ale Naturii

142/09.09.2020

Prof. Obretin Jeni

4.        

Limbă şi Comunicare

143/09.09.2020

Prof. Nicolae Olivia

Limbă şi Comunicare

239/16.02.2021

Prof. Ciocan Nicoleta

5.        

Matematică şi Informatică

144/09.09.2020

Prof. Bîrsan Sorin

6.        

Comisia de Pregătire/Instruire practică

145/09.09.2020

Prof. Gachi Loredana

7.        

Specialităţi medicale şi cultură generală

146/09.09.2020

Prof. Şerban Claudia

8.        

Comisia SIIIR

151/09.09.2020

Prof. Panea Ludmila

9.        

Comisia de selectionare a documentelor

152/09.09.2020

Prof. Panea Ludmila

10.    

Comisia de acordare a burselor școlare si Bani de liceu

153/09.09.2020

Prof. Minoiu Miruna

11.    

Comisia pentru protectia mediului si sănătatea elevului                     

156/09.09.2020

Prof. Enculescu Mirela

12.    

Comisia Paritară

155/09.09.2020

Prof. Panea Ludmila

13.    

Comisia pentru combaterea absenteismului , abandonului scolar și urmarirea frecventei, analiza periodica a notarii ritmice a  elevilor 

156/09.09.2020

Prof. Georgescu Luminiţa-Filofteia

14.    

Comisia pentru  promovarea imaginii unitatii de invatamant

157/09.09.2020

Prof. Birsan Sorin

15.    

Comisia pentru achiziţii publice  prin sistemul electronic de achizitii publice – SEAP

158/09.09.2020

Radoi Oliver

16.    

Comisia de casare , de clasare si valorificare a marerialelor rezultate

159/09.09.2020

Prof. Triculescu Delia

17.    

Comisia pentru verificarea documentelor  școlare și a actelor de studii

160/09.09.2020

Prof. Georgescu Luminiţa-Filofteia

18.    

Comisia pentru pregătirea concursurilor, olimpiadelor    şcolare și a examenelor nationale

161/09.09.2020

Prof. Dăneţ Raluca

19.    

Comisia pentru Proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

162/09.09.2020

Prof. Nicolae Olivia

20.    

Comisia centrală de inventariere

163/09.09.2020

Prof.Dumitru Ana Maria

21.    

Comisia de recepție bunuri

164/09.09.2020

Prof. Serban Claudia

22.    

Comisia de recepție alimente

165/09.09.2020

Prof.Serban Claudia

23.    

Comisia de cercetare disciplinară pentru elevi

166/09.09.2020

Prof. Ionescu Florian

24.    

Comisia Sport

167/09.09.2020

Prof. Minoiu Miruna

25.    

Comisia pentru dezvoltare profesională

177/15.09.2020

Prof. Ploae Corina

26.    

Comisia revizuire a ROFUÎP şi a Regulamentului Intern

180/21.09.2020

Prof. Georgescu Luminiţa-Filofteia

27.    

Comisia pentru „Şcoala Altfel”

185/28.09.2020

Prof. Panea Ludmila

28.    

Comisia pentru orientarea copiilor cu C.E.S.

187/28.09.2020

Prof. Nicolae Olivia

29.    

Comisia diriginţilor

188/28.09.2020

Prof. Obretin Jeni

30.    

Comisia pentru elaborarea PAS

190/28.09.2020

Prof. Panea Ludmila