Comisii Permanente

 

DENUMIRE COMISIE

Nr. decizie/data

RESPONSABIL

1.       

Comisia pentru curriculum

147/09.09.2020

 Panea Ludmila

2.       

Comitetul pentru securitate si sănătate în muncă.

148/09.09.2020

 Tarbă Cătălin

3.       

Comisia pentru situații de urgență

149/09.09.2020

Tarbă Catălin

4.       

Comisia pentru control managerial intern

150/09.09.2020

Panea Ludmila

5.       

Comisia pentru prevenirea si eliminarea violenţei, a faptelor de corupție si discriminării in mediul şcolar si promovarea interculturalităţii

186/28.09.2020

Demetrescu Mihaela

6.       

Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii

189/28.09.2020

Căprioară Cristiana

Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii

228/01.02.2021

Căprioară Cristiana

7.       

Comisia pentru dezvoltare profesionala şi evolutie in cariera

190/29.09.2020

Ploaie Corina