12
JUL
2022

Înscriere Bacalaureat Sesiunea august – septembrie 2022

Înscriere Bacalaureat Sesiunea august – septembrie 2022

Înscriere Bacalaureat Sesiunea august - septembrie 2022

Înscriere Bacalaureat Sesiunea august – septembrie 2022

| 18 – 25 iulie 2022 | Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au  promovat examenele de corigenţe |
| 16 august 2022 | Limba şi literatura română – proba E.a) – | proba scrisă |
| 17 august 2022 | Proba obligatorie a profilului – proba E.c) -| proba scrisă |
| 18 august 2022 | Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) -| proba scrisă |
| 19 august 2022 | Limba şi literatura maternă – proba E.b) – | proba scrisă |
| 22 – 23 august 2022 | Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – | proba A |
| 24 august 2022 | Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – | proba B |
| 25 august 2022 | Evaluarea competenţelor digitale – | proba D |
| 26 şi 29 august 2022 | Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – | proba C |
| 31 august 2022 | Afişarea rezultatelor la probele scrise  (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 18,00)
| 1 – 2 septembrie 2022| Rezolvarea contestaţiilor |
| 3 septembrie 2022 | Afişarea rezultatelor finale |

 


Leave a Reply

*